Samochód osobowy od 16 lat (kat. B1)

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. B1:

  • osiągniecie wymaganego wieku: 15 lat i 9 miesięcy
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK

Przebieg kursu prawa jazdy kat. B1:

  • zajęcia teoretyczne – wykłady (30 godzin lekcyjnych)
  • zajęcia praktyczne (30 godzin zegarowych)
  • egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny)

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe Microcar MC2

Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania pojazdami:

  • pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 400kg i mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,4 KM)
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • motorowerem
  • czterokołowcem lekkim

Zapisz się na ten kurs

Podczas mojego pobytu w Łomży OSK Bocian musze przyznać ze czułam się zaopiekowana! Zarówno instruktor Grzegorz jak i Daniel wspaniale przygotowali mnie do egzaminu!Cierpliwość, zaangażowanie, zainteresowanie każdą osobą to coś co ich wyróżnia! Intensywność kursu sprawia że każdy kursant szybko się uczy a gdy popełnia błędy wyciąga z nich wnioski! Można śmiało przyjeżdżać i rozwijać skrzydła a na koniec z radością opuścić bocianie gniazdo!

Agnieszka Seń

Opinia z facebook.com