30 GODZ

Zajęcia teoretyczne
-wykłady

20 GODZ

Zajęcia
praktyczne

Zapewniamy materiały
dydaktyczne

Egzamin wewnętrzny
w cenie kursu

Warunki przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. T:

  • osiągniecie wymaganego wieku
    • 15 lat i 9 miesięcy
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • uzyskanie profilu kandydata na kierowcę – PKK
Zajęcia praktyczne odbywają się na pojazdach identycznych jak na egzaminie w WORD w Łomży

Ciągnik rolniczy ZETOR PROXIMA 90 przyczepa PRONAR T663/2

Prawo jazdy kat. T uprawnia do kierowania pojazdami:

  • ciągnikiem rolniczym
  • pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
  • pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Prawo jazdy C oraz C+E .Zdane za pierwszym razem OSK godny polecenia . Instruktorzy potrafią szkolić tylko trzeba słuchać

Sylwek Sokołowski

Opinia z facebook.com