Wózki widłowe

Uprawnienia operatora wózka widłowego są coraz częściej premiowane w zakładach pracy nie tylko w Polsce ale i za granicą. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu pozwala na zdobycie lepszej pracy bądź daje możliwość awansu w dotychczasowej.

Kurs z zakresu obsługi wózków widłowych (jezdniowych) przygotowuje przyszłych operatorów do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu jakim jest operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym spalinowych, elektrycznych, zasilanych gazem LPG.

Aby podejść do kursu należy spełniać wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie podstawowe
  • orzeczenie lekarskie, z którego wynika brak przeciwskazań do wykonywania tego typu zawodu

Egzamin składa się z dwóch części:
I część egzamin teoretyczny w formie testu
II część egzamin praktyczny

Pozytywnie zdany egzamin nadaje bezterminowe uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych kat. II WJO z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Podczas mojego pobytu w Łomży OSK Bocian musze przyznać ze czułam się zaopiekowana! Zarówno instruktor Grzegorz jak i Daniel wspaniale przygotowali mnie do egzaminu!Cierpliwość, zaangażowanie, zainteresowanie każdą osobą to coś co ich wyróżnia! Intensywność kursu sprawia że każdy kursant szybko się uczy a gdy popełnia błędy wyciąga z nich wnioski! Można śmiało przyjeżdżać i rozwijać skrzydła a na koniec z radością opuścić bocianie gniazdo!

Agnieszka Seń

Opinia z facebook.com