Zapewniamy materiały
dydaktyczne

Sternik Motorowodny

Wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać patent:

 • skończone 14 lat,
 • zdać egzamin teoretyczny (pisemny) oraz praktyczny

Uprawnienia osoby posiadającej patent sternika motorowodnego:

 • prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie łodzi motorowych o długości kadłuba do 12m po wodach morskich w strefie do 2Mm od brzegu, w porze dziennej.
 • osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą spływać na jachtach motorowodnych o ograniczonej mocy silnika do 60kW.
Zobacz również: Licencje motorowodne >>

Holowanie narciarzy, obiektów pływających lub statków powietrznych

Motorowodny Sternik Morski

Wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać patent:

 • skończone 18 lat,
 • staż na rejsach pełnomorskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Uprawnienia Motorowodnego sternika morskiego:

 • prowadzenie łodzi motorowych po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów motorowych po wodach morskich o długości kadłuba do 18m

Żeglarz jachtowy

Wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać patent:

 • ukończone 14 lat (legitymacja szkolna lub inny dowód tożsamości)
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości do 12 metrów na morzu po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich 2 mile od brzegu , w porze dziennej.

Dzisiaj zdałam egzamin wszystko za pierwszym razem!! Dziekuje Panu Karolowi za czas i cierpliwość!.

Gabriela Matyniak

Opinia z facebook.com