Koronawirus – aktualności

Stan na 25 marca 2021 r.

Pomimo wprowadzonych obostrzeń w dniu dzisiejszym, wszystkie kursy które posiadamy w ofercie nadal są realizowane.

Zapraszamy.

 

Stan na 17 marca 2021 r.

Mimo wprowadzonych obostrzeń, kursy i egzaminy nadal są realizowane.

Stan na 4 listopada 2020 r.

Mimo postępujących obostrzeń rząd w drodze nielicznych wyjątków zezwolił ośrodkom nauki jazdy prowadzenie kursów. Definiuje to nowelizacja Dz.U. 1931.2020.

Kursy prawa jazdy w trybie stacjonarnym jak również „Wczasów z prawem jazdy” będą odbywały się wg. ustalonego harmonogramu.

Stan na 15 czerwca 2020 r

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że Polacy i obywatele UE mogą teraz swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z kraju bez konieczności przechodzenia kwarantanny, a kontrole graniczne będą miały wyrywkowy charakter, tak jak odbywało się to przed pandemią i wprowadzeniem związanych z nią obostrzeń na granicach.

16 czerwca mają natomiast zostać przywrócone międzynarodowe połączenia lotnicze z Polski. Wciąż jednak zamknięte pozostają zewnętrzne granice UE.


W razie pytań zachęcamy do kontaktu z biurem OSK BocianStan na 4 maja 2020 r

W związku sytuacją związaną z koronawirusem OSK Bocian stosuje wzmożone środki ostrożności we wszystkich obszarach swojej działalności. Wszelkie działania prewencyjne, jakie prowadzimy, mają na celu ochronę zdrowia oraz maksymalne ograniczenie ryzyka, związanego z obecną sytuacją. Bezpieczeństwo naszych kursantów oraz pracowników jest naszym absolutnym priorytetem.

Możliwości szkolenia w okresie pandemii:

  • Wznawiamy kursy wszystkich kategorii prawa jazdy
  • PKK – istnieje możliwość korespondencyjnego wydania profilu kierowcy
  • Jako ośrodek z akredytacją i o statusie Super OSK mamy możliwość przeprowadzania teoretycznej części kursu zdalnie – na zasadzie e-learningu
  • od 28 kwietnia WORD wznawia egzaminy teoretyczne a od 6 maja realizację egzaminów praktycznych wszystkich kategorii prawa jazdy

Działania które podjęliśmy w celu zabezpieczenia:

  • wszystkie pojazdy wyposażone są w środki dezynfekujące oraz są regularnie czyszczone

Zapewniamy, że na bieżąco monitorujemy oficjalne komunikaty Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i podejmujemy stosowne działania.

O wszelkich ewentualnych zmianach organizacyjnych będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z całego serca polecam instruktora Mirosława Maciocha !!!! Najlepszy instruktor ever !! Bez prawka stad nie wyjedziesz gwarancja :-)

Katarzyna Wietrzychowska

Opinia z facebook.com