Pytania i odpowiedzi

Jak uzyskać profil PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • orzeczenie lekarskie (kat. A,B,C i D ) – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dla kat. C i D)
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (tylko w przypadku gdy uzyskujesz dodatkowe uprawnienia np. na motocykl lub pojazd ciężarowy)
  • dowód osobisty lub paszport
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymujemy na miejscu w urzędzie)

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz tzw. profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer PKK nadany w urzędzie wraz z nr PESEL, kserem dowodu osobistego lub paszportu przesyłasz do naszego ośrodka e-mailem.

Co zabrać na wyjazd?

Na wyjazd osoba uczestnicząca powinna zabrać ze sobą:

  • Wygenerowany profil kandydata na kierowcę – PKK
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Komputer – laptop do nauki testów

Jak opłacamy „wczasy z prawem jazdy”?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymujecie e-mail z danymi do wpłaty zaliczki. Czekamy 7 dni na wpłatę od kandydata na kurs. Po zaksięgowaniu informujemy Was o tym w kolejnym e-mailu. Resztę kwoty opłacacie dopiero po przyjeździe na kurs na miejscu gotówką lub przelewem.

Czy mogę się zapisać na kurs ponownie, jeśli już odbyłem kiedyś szkolenie?

Tak, oczywiście możecie odbyć ponowny kurs w formie szkolenia uzupełniającego w wymiarze godzin szkolenia podstawowego lub ustalonego indywidualnie z ośrodkiem.

Polecam ośrodek szkolenia Bocian ;) Daniel teorie bardzo dobrz wytłumaczył ;) instruktor Sławek bardzo polecam ;) moja i Maćka ze Sztokholmu opinia ;)

Kamil Kordaszewski

Opinia z facebook.com