Pytania i odpowiedzi

Jak uzyskać profil PKK?

Potrzebujesz następujących dokumentów:

  • orzeczenie lekarskie (kat. A,B,C i D ) – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dla kat. C i D)
  • 1 zdjęcie 3,5 x 4,5cm aktualne, kolorowe, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (tylko w przypadku gdy uzyskujesz dodatkowe uprawnienia np. na motocykl lub pojazd ciężarowy)
  • dowód osobisty lub paszport
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (otrzymujemy na miejscu w urzędzie)

Z powyższymi dokumentami udajesz się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania, tam otrzymujesz tzw. profil PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Numer PKK nadany w urzędzie wraz z nr PESEL, kserem dowodu osobistego lub paszportu przesyłasz do naszego ośrodka e-mailem.

Co zabrać na wyjazd?

Na wyjazd osoba uczestnicząca powinna zabrać ze sobą:

  • Wygenerowany profil kandydata na kierowcę – PKK
  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • Komputer – laptop do nauki testów

Jak opłacamy „wczasy z prawem jazdy”?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymujecie e-mail z danymi do wpłaty zaliczki. Czekamy 7 dni na wpłatę od kandydata na kurs. Po zaksięgowaniu informujemy Was o tym w kolejnym e-mailu. Resztę kwoty opłacacie dopiero po przyjeździe na kurs na miejscu gotówką lub przelewem.

Czy mogę się zapisać na kurs ponownie, jeśli już odbyłem kiedyś szkolenie?

Tak, oczywiście możecie odbyć ponowny kurs w formie szkolenia uzupełniającego w wymiarze godzin szkolenia podstawowego lub ustalonego indywidualnie z ośrodkiem.

Gdzie uzyskać orzeczenie lekarskie/psychologiczne?

Najlepiej w miejscu zameldowania/zamieszkania.

Czy gwarantujemy egzaminy poprawkowe?

Poprawki są najczęściej dnia następnego lub w miarę dostępności w ten sam dzień.

Czy opłata za egzamin jest wliczona w cenę szkolenia?

Nie, egzaminy są dodatkowym kosztem.

Czy wymagane jest skierowanie na badania?

Nie, nie jest wymagane.

Czy w trakcie szkolenia kursant przystępuje do egzaminu?

Wszystkie egzaminy zaplanowane są na zakończenie kursu.

Ile posiłków wchodzi w skład wyżywienia?

Śniadanie i obiadokolacja.

Gdzie odbywają się zajęcia teoretyczne / praktyczne?

W sali konferencyjnej w miejscu zakwaterowania. Na jazdy instruktor przyjeżdża po kursanta.

Czy na szkolenie może przyjechać osoba bez doświadczenia?

Większość kursantów nigdy nie prowadziła auta.

Czy kat. C, C+E i kwalifikację można zrealizować w ciągu 14 dni?

Kat. C i C+E to 14 dni. W tym czasie można rozpocząć kwalifikację. Dokończenie po upływie 1-1,5 miesiąca, dodatkowy przyjazd na 5 dni.

Czy na szkolenie można zabrać ze sobą osobę towarzyszącą niebiorącą udziału w kursie?

Tak, jest możliwość pobytu w hotelu osoby towarzyszącej przez cały okres kursu.

Dla jednych "prawko" to oczywistość, dla mnie kat. C+E to droga do pracy w którą uwielbiam. Z Bocianem wszystko poszło szybko i sprawnie. Świetna atmosfera i najlepsze przygotowanie do egzaminu i dalszej przygody za kółkiem jakie widziałem. Wielki szacunek dla instruktorów i całego zespołu. Widzimy się na następnych kategoriach ?

Oskar Gołdyn

Opinia z facebook.com